Published:Updated:

உலகக் கோப்பையோடு முடியும் சகாப்தங்கள்

மு.பிரதீப் கிருஷ்ணா

சில வீரர்களுக்கு இதுதான் கடைசி உலகக் கோப்பையாக இருக்கும். ஒருசில வீரர்களுக்கு இதுவே கடைசித் தொடராகவும் இருக்கும். அவர்களைப் பற்றி ஒரு பார்வை

உலகக் கோப்பையோடு முடியும் சகாப்தங்கள்
உலகக் கோப்பையோடு முடியும் சகாப்தங்கள்