Published:Updated:

ஆர்ட் பார்ட்டி!

ஆர்ட் பார்ட்டி!

ஆர்ட் பார்ட்டி!

ஆர்ட் பார்ட்டி!

Published:Updated:

‘படிப்பில் மட்டுமா... ஆர்ட், கிராஃப்ட்  எல்லாவற்றிலும் கலக்குவோம்’ என விதவிதமாகப் பின்னி எடுத்த எங்கள் பள்ளி  மாணவர்களின் கலக்கல் ஆல்பம்...  

ஆர்ட் பார்ட்டி!
ஆர்ட் பார்ட்டி!
ஆர்ட் பார்ட்டி!
ஆர்ட் பார்ட்டி!