Published:Updated:

Harry Brook: நடப்பு சீசனின் முதல் சதமடித்த ஹாரி ப்ரூக்! - ஓர் அலசல்

ஸ்பின்னர்களுக்கு எதிராக தடுமாறிய போதும் ஹாரி ப்ரூக்கால் எப்படி சதமடிக்க முடிந்தது?