விளையாட்டு

அஷ்வின் |Ashwin
உ.ஸ்ரீ

Ashwin: `இழப்பு அஷ்வினுக்கா இந்தியாவுக்கா?'- அஷ்வின் பென்ச்சில் வைக்கப்பட்ட கதையும் பின்னணியும்!

கடந்த காலங்களில் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு எதிராக அஷ்வின் மிகச்சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறார். அவருடைய டெஸ்ட் கரியரில் மொத்தமாக 474 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருக்கிறார். இதில் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு எதிராக மட்டும் 114 விக்கெட்டுகள்.

கிரிக்கெட்

அஷ்வின் |Ashwin
உ.ஸ்ரீ

Ashwin: `இழப்பு அஷ்வினுக்கா இந்தியாவுக்கா?'- அஷ்வின் பென்ச்சில் வைக்கப்பட்ட கதையும் பின்னணியும்!

ஸ்போர்ட்ஸ் கார்னர்

கால்பந்து

டென்னிஸ்

பேட்மின்டன்